Aprovat el trasllat dels carrils bici de la vorera de la Diagonal a la calçada


El segon projecte constructiu de carrils bici de la ciutat s’aprova amb l’objectiu de reduir el nombre de carrils bici en vorera, completar parelles de vies unidireccionals en ambdós sentits, millorar les condicions dels eixos existents i augmentar la connectivitat de tota la xarxa ciclista.

Les mesures permetran millorar la seguretat i el confort de ciclistes, vianants i usuaris i usuàries de vehicles de mobilitat personal, i alhora s’ampliaran els itineraris per poder cobrir més territori i evitar les discontinuïtats a la xarxa.

El projecte, que té un pressupost de 28,2 milions d’euros, segueix la configuració dels carrils bici que es recull al Manual de disseny de carrils bici, un document que marca les directrius a seguir en matèria de seguretat, accessibilitat i confort.

Pel que fa al barri, es modificarà els trams de l'Avinguda Diagonal, entre les Glòries i el carrer de Josep Pla: la baixada del carril bici a la calçada permetrà millorar l’espai dels vianants, com ja s’ha fet al tram final entre el carrer de Josep Pla i la rambla de Prim.


Amb la tecnologia de Blogger.